Miljø og kvalitet

Kaj Madsen Fjelstrup A/S ønsker, at agere og fremstå som en ansvarsbevidst transportvirksomhed på miljøområdet. Dette betyder, at vi til stadighed vurderer mulighederne for miljøfremmende tiltag. Blandt andet foregår der en løbende udskiftning af vores flåde, der hele tiden sigter imod den bedste miljø klassifikation, hvilket pt. er Euro 6 normen.

90 % af flåden hos Kaj Madsen Fjelstrup A/S, er allerede udskiftet til Euro 6 normen.

Vi råder ikke over enheder med lavere klassifikation end Euro 5 i vores flåde.

Firmaet har i 2012 desuden fået leveret Huckepack trailere således, at der fremover også kan tilbydes særligt miljø-/ CO2 venlige bil/bane transporter hovedsagligt imellem Italien og Danmark / Nordtyskland.

Endvidere har vi mulighed for, at dokumentere miljøbelastningen for de enkelte transporter vha. let anskuelige skemaer.

I administrationen har vi i stigende omfang indført scanning af dokumenter og tilbyder tillige vore kunder digital fakturering og håndtering af diverse bilag.

Hos Kaj Madsen Fjelstrup A/S lægger vi stor vægt på kvalitet, hvilket nu understøttes af, at firmaet er bliver ISO 22000 godkendt. Desuden har firmaet fået endnu et kvalitetsstempel, idet vi også har fået en IFS Godkendelse.

Hos Kaj Madsen Fjelstrup A/S, har vi ydermere vores egen kvalitetsmålsætning for vore transport og logistik ydelser:

• Til rette tid – ingen forsinkelse
• I rette temperatur – ingen temperatursvigt
• I rette mængde – ingen manko
• Ved evt. forsinkelse skal Kaj Madsen Fjelstrup A/S informere kunden – ikke omvendt.
• Alene udføre transport og logistik ydelser, hvor vi kan garantere en høj kvalitet.

 

Transportopgaverne udføres efter CMR loven om bestemmelserne om fragtaftaler ved international vej-transport.

Kaj Madsen Fjelstrup er desuden medlem, af Erhvervsnetværket Green Network.

Green Network beskæftiger sig i dag med fire CSR-dimensioner (CSR – Corporate Social Responsibility), der omfatter miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed. Nogle medlemsvirksomheder arbejder med alle fire på en gang, mens andre fokuserer på udvalgte enkeltområder.